Vào lúc 10g00 sáng ngày Chúa nhật Khánh Nhật Truyền Giáo 24 tháng 10 năm 2021, cha sở Giuse đã dâng lễ tạ ơn cho lớp Giáo Lý Hôn Nhân.
Có thể nói đây là một thánh lễ rất đặc biệt vì đáng lẽ ra phải tổ chức vào đầu tháng 6 nhưng đã phải dừng lại sau 5 tháng vì dịch bệnh. Các anh chị học viên đã sốt sắng dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn vì đã được học hỏi những điều cần thiết về đời sống hôn nhân..
Thân chúc các anh chị xây dựng một Gia Đình Công Giáo như lòng Chúa và Giáo hội mong ước .

Tải về tất cả hình gốc

 

11+