Để có thể lắng nghe những xây dựng của quý phụ huynh cho việc hoàn thiện Trường Giáo Lý hơn, cũng như hy vọng giúp giải đáp những thắc mắc của phụ huynh về việc học tập và giảng dạy tại Trường, Trường Giáo Lý sẽ có những kênh liên lạc như sau:

  1. Thầy Giuse Trần Văn Quân, Thầy Trợ úy – 0901875160
  2. Giuse Đinh Hoàng Thạch, Xứ đoàn trưởng – 0939981829
  3. Têrêsa Đoàn Ngọc Trúc Quỳnh, Xứ đoàn phó – 0904480778
  4. Phaolô Nguyễn Phước Xuân Long, Trưởng Ban nghiên huấn 0866083531

Ngoài ra, quý phụ huynh có thể liên lạc đến Văn Phòng Giáo xứ qua số điện thoại: 028.3898.9820, hay có thể gửi email qua địa chỉ: gxthienthanmicae@gmail.com

A.M.D.G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2+