ĐỘI NGŨ GIÁO LÝ VIÊN GIÁO XỨ THIÊN THẦN

HÌNH ẢNH THÔNG TIN VỀ GIÁO LÝ VIÊN
 

Giuse Đinh Hoàng Thạch

Xứ Đoàn Trưởng

Số điện thoại: 0939981829

Email: dinhhoangthach2909@gmail.com

 

     

Têrêsa. Đoàn Ngọc Trúc Quỳnh

Xứ Đoàn Phó

Số điện thoại: 0904480778

Email: trucquynhdoan1913@gmail.com

 

   

Phaolô Nguyễn Phước Xuân Long

Trưởng Ban Nghiên Huấn

Số điện thoại: 0866083531

Email: longnguyen221020119@gmail.com

 

     Giuse Maria Đoàn Ngọc Mai Trâm

Thủ quỹ

Số điện thoại: 0902889441

Email: maitram.dn2309@gmail.com

 Matta Nguyễn H. Trâm Anh

Thành viên Ban Nghiên Huấn

Số điện thoại: 0326412718

Email: tramanhnguyenhoang2012@gmail.com

 Giuse Vũ Đình Ân

Trưởng Ban Event

Thành viên Ban Nghiên Huấn

Số điện thoại: 0398030054

Email: dinhann1803@gmail.com

 J.B Nguyễn Thanh Tùng

Thành viên Ban Nghiên Huấn

Số điện thoại: 0973197406

Email: tungnguyen14cd@gmail.com

 Phêrô Đinh Hoàng Thái

Thành viên Ban Nghiên Huấn

Số điện thoại: 0906863749

Email: yasuoloveriver@gmail.com

 Maria Nguyễn Phụng Vi

Thành viên Ban Nghiên Huấn

Số điện thoại: 0764870676

Email: phungvi0629@gmail.com

 Anna Cao Bích Xuân An

Thành viên Ban Nghiên Huấn

Số điện thoại: 0364314451

Email: Anxuan184@gmail.com

 Giuse Lê Văn Quyền

Thành viên Ban Nghiên Huấn

Số điện thoại: 0865906249

Email: quyenle03102003@gmail.com

 Têrêsa Nguyễn Hoàng Minh Thư

Trưởng Ban Thư Viện

Số điện thoại: 0332468321

Email: minhhthuu0709@gmail.com

 Anrê Nguyễn Phương Nam

Thành viên Ban Nghiên Huấn

Số điện thoại: 0329247943

Email: giaohuongdinhmenh1@gmail.com

 Matta Nguyễn Thị Cẩm Tiên

Thành viên Ban Nghiên Huấn

Số điện thoại: 0399676194

Email: Christinanguyen130296@gmail.com

 Maria Hồ Thị Uyên Phương

Thành viên Ban Nghiên Huấn

Số điện thoại: 0765250187

Email: Uyenphuong040722@gmail.com

 Giuse Nguyễn Trường Khang

Thành viên Ban Nghiên Huấn

Số điện thoại: 0775008759

Email: khangnguyentruong03@gmail.com

Maria Phạm Ngọc Quế Chi 

Thành viên Ban Nghiên Huấn

Số điện thoại: 0356738209

Email: quechihihi2203@gmail.com

 Joan-Kim Chế Thành Tài

Thành viên Ban Nghiên Huấn

Số điện thoại: 0979471921

Email: cchheettaaii@gmail.com

 Phaolô Nguyễn Cao Đăng Khoa

Thành viên Ban Nghiên Huấn

Số điện thoại: 0902389305

Email: khoanguyencao04@gmail.com

 Mar.Vũ Hoàng Diễm Phương

Thành viên Ban Nghiên Huấn

Số điện thoại: 0929613063

Email: mariad.phuong2015@gmail.com

 Tôma Phạm Nguyên Tín

Thành viên Ban Thư Viện

Số điện thoại: 0704428279

Email: tinphamdg@gmail.com

 Phêrô Đỗ Minh Sang

Phụ trách Ca đoàn Thiếu Nhi

Số điện thoại: 0905472202

Email: sangdm92@gmail.com

 Phêrô Nguyễn Hoàng Linh

Ban Truyền Thông Trường GL

Số điện thoại: 0798171821

Email: linhnguyen19041992@gmail.com

 

Maria Huỳnh Nguyễn Nhựt Xuân

Số điện thoại: 0938620882

Email: xuanhuynhnguyen27@gmail.com

 

Phaolô Võ Đỗ Nhựt Tân

Số điện thoại: 0828737479

Email:

 

 

 

1+