Sáng Chúa Nhật, vào lúc 8h30 ngày 31/10/2021, Cha Sở đã ban bí tích Thánh Tẩy cho các em:
1. Maria Têrêsa Nguyên Lê Ngọc Trúc
2. Giuse Phạm Quốc Nhật Anh
Giáo xứ chúc mừng các gia đình và hân hoan đón nhận các em vào Gia Đình Hội Thánh, gia đình giáo xứ.

Tải về tất cả hình gốc

 

 

 

 

 

12+