CHA CHÁNH XỨ GIÁO XỨ THIÊN THẦN

I. Linh mục chánh xứ

Cha Giuse Ngô Viết Tấn, S.J.
Chánh xứ Giáo xứ Thiên Thần

   Giáo xứ Thiên Thần là giáo xứ do quý cha Dòng Tên phụ trách. Ngày 28 tháng 7 năm 2017, Cha Giám Tỉnh Dòng Tên Việt Nam Vinh Sơn Phạm Văn Mầm, S.J đã bổ nhiệm Cha Giuse Ngô Viết Tấn, S.J làm Cha Chánh xứ Giáo xứ Thiên Thần, thay thế Cha Antôn Nguyễn Cao Thắng, S.J. Thánh lễ nhận nhiệm sở được cử hành tại Thánh đường Giáo xứ vào ngày Lễ Trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, 15 tháng 8 năm 2017.

Hình Cha Giám Tỉnh Dòng Tên Việt Nam và Cha Tân Chánh Xứ Giáo xứ Thiên Thần

   Giáo xứ Thiên Thần là giáo xứ tọa lạc tại 600 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Giáo Hạt Thủ Thiêm, Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

II. Cha chánh xứ giáo xứ Thiên Thần – Cha trưởng ban Phong Trào Giới Trẻ Thánh Thể của Tỉnh Dòng Tên Việt Nam

 

Cha chánh xứ Giuse Ngô Viết Tấn, S.J.

Cha Tuyên Úy Xứ Đoàn Thánh Stanislaô Kostka

Trưởng Ban Phong Trào Giới Trẻ Thánh Thể

Tỉnh Dòng Tên Việt Nam

 

Một vài hình ảnh về Cha Chánh xứ – Cha Trưởng Ban Phong Trào Giới Trẻ Thánh Thể 

 

III. Cha Chánh xứ Giáo xứ Thiên Thần – Vị Mục Tử Nhân Lành

 

Cha Chánh xứ và Ban Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ

 

Cha Chánh xứ và Giáo Khu Phaolô

 

Cha Chánh Xứ và Giáo Khu Giuse

 

Cha Chánh xứ và Giáo Khu Antôn

 

Cha Chánh xứ và Giáo Khu Kitô Vua

 

 

2+