Sáng Chúa Nhật, vào lúc 8h30 ngày 28/11/2021, Cha Sở đã ban bí tích Thánh Tẩy cho các em:
1. Maria Lương Gia Linh
2. Đaminh Trần Khôi
3. Gioan Bosco Hồ Đức Trọng
4. Phêrô Nguyễn Nam Phú
Giáo xứ chúc mừng các gia đình và hân hoan đón nhận các em vào Gia Đình Hội Thánh, gia đình giáo xứ.

Tải về tất cả hình gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14+