Bí Tích Hòa Giải

 • Thứ Hai, ngày 20/12/2021 – 19h00
 • Thứ Ba, ngày 21/12/2021 – 19h00
 • Thứ Tư, ngày 22/12/2021 – 19h00

Thánh Lễ Giáng Sinh

 • Thứ Sáu, ngày 24/12/2021
  • Lễ I: 18h00
  • Lễ II: 20h00
 • Thứ Bảy, ngày 25/12/2021
  • Lễ I: 6h00
  • Lễ II: 10h00 (English Mass)
  • Lễ III: 18h00

Lễ Thánh Gia Thất (Bổn mạng Ca đoàn Thánh Gia)

 • Chủ Nhật, ngày 26/12/2021
  • Lễ I: 6h00
  • Lễ II: 10h00
  • Lễ III: 18h00

 

 

0