Sáng Chúa Nhật, vào lúc 8h30 ngày 26/12/2021, Cha Sở đã ban bí tích Thánh Tẩy cho các em:
1. Giuse Ngô Quang Định.
2. Phêrô Huỳnh Văn Thiên Khôi.
3. Gioan Baotixita Trương Song Toàn.
4. Micae Nguyễn Hoàng Sơn.
Giáo xứ chúc mừng các gia đình và hân hoan đón nhận các em vào Gia Đình Hội Thánh, gia đình giáo xứ.

Tải về tất cả hình gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14+