Sáng Chúa Nhật, vào lúc 8h30 ngày 27/02/2022, Cha Sở đã ban bí tích Thánh Tẩy cho các em:
1. Maria Phạm Ngọc Gia Hân.
2. Giuse Đỗ Minh Khang.
3. Maria Hoàng Châu Khánh An.
Giáo xứ chúc mừng các gia đình và hân hoan đón nhận các em vào Gia Đình Hội Thánh, gia đình giáo xứ.

Tải về tất cả hình gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14+