Giáo xứ Thiên Thần sẽ Khai giảng Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Lớp Giáo Lý Hôn Nhân, khóa II năm 2022 vào lúc 19g30, thứ Năm, ngày 24 tháng 3 năm 2022.

  • Lớp Giáo Lý Hôn Nhân: học vào thứ Hai và thứ Năm, từ 19g30 đến 21g00.
  • Lớp Giáo Lý Dự Tòng: học vào thứ Ba và thứ Sáu, từ 19g30 đến 21g00.

Thời gian của khóa học là 3 tháng.

Giáo xứ mời các bạn trẻ và những ai muốn theo học khóa học này đến đăng kí tại Văn phòng Giáo xứ. Hạn chót: ngày 22 tháng 3 năm 2022.

Xin chân thành cảm ơn.

 

0