THÔNG BÁO
Giáo xứ Thiên Thần, giáo khu Kitô Vua xin thông báo :
Cụ bà Anê Dương Thị Lời (thân sinh của anh Võ Thành Danh) đã được Chúa thương gọi về vào lúc 19h40 ngày 19/04/2022.
Thánh lễ an táng sẽ cử hành vào lúc 6g sáng mai, thứ năm 21/4/2022 tại giáo xứ Thiên Thần.
Xin quý Cộng đoàn tham dự thánh lễ và hiệp ý cầu nguyện cho cụ bà Anê.

 

1+