Sáng Chúa Nhật, vào lúc 9h30 ngày 01/05/2022, Cha Sở đã ban bí tích Thánh Tẩy cho các em:
1. Emmanuel Phạm Tuấn Anh
2. Bênêđictô Trần Hoàng Minh
3. Colette Nguyễn Minh Thư
4. Matta Nguyễn Ngọc Phương Thảo
5. Maria Bùi Lâm Anh
6. Gioan Nguyễn Minh Trí
7. Giuse Phạm Trần Khải Minh
Giáo xứ chúc mừng gia đình và hân hoan đón nhận các em vào Gia Đình Hội Thánh, gia đình giáo xứ.

Tải về tất cả hình gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14+