Sáng Chúa Nhật, vào lúc 8h30 ngày 24/07/2022, Cha Sở đã ban bí tích Thánh Tẩy cho các em:
1. Anna Tô Phương An Nhiên
2. Phêrô Mai Đức Phát
3. Raphael Joseph Nguyễn Vương Anh Quân
Giáo xứ chúc mừng gia đình và hân hoan đón nhận các em vào Gia Đình Hội Thánh, gia đình giáo xứ.

Tải về tất cả hình gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14+