Lễ Mừng Thánh Cả Giuse

1060

Vào lúc 18g00 ngày 20 tháng 03 năm 2017, hòa chung với Giáo Hội hoàn vũ, giáo xứ Thiên Thần dâng thánh lễ mừng kính thánh cả Giuse. Cha chủ tế Martinô Nguyễn Đình Khải và cha Vinh sơn Nguyễn Minh Phúc cùng đồng tế. Cũng trong bầu khí này, Giáo Xứ dâng thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho giáo khu Giuse và tất cả những ai trong Giáo Xứ nhận thánh Giuse làm vị thánh bổn mạng.

Một vài hình ảnh trong thánh lễ:

0