Trường Giáo Lý Giáo xứ Thiên Thần sẽ bắt đầu Năm Giáo Lý 2022-2023 vào Chúa Nhật 07/8/2022. Xin Quý Phụ Huynh đưa con em đến tham dự Thánh Lễ Thiếu Nhi và Học Giáo Lý.

0