CÁO PHÓ
Giáo xứ Thiên Thần, giáo khu Phaolô xin thông báo :

Cụ Ông Phêrô Bùi Công Khoảng đã được Chúa gọi về lúc 18g15 ngày 27/08/2022.

Chương trình Lễ Tang

– Chúa Nhật 28/08/2022 09h30 Nghi Thức Tẫm Liệm và Phát Tang,

– Thứ Hai 29/08/2022 19g30 Thánh Lễ tại gia,

– Thứ Ba 30/08/2022 05g00 Nghi Thức Động Quan, 06g00 Thánh Lễ An Táng tại GXTT,

Xin quý Cộng đoàn tham dự thánh lễ và hiệp ý cầu nguyện cho Cụ Phêrô.

 

0