Sáng Chúa Nhật, vào lúc 8h30 ngày 28/08/2022, Cha Sở đã ban bí tích Thánh Tẩy cho các em:
1. Cecilia Lê Hoàng An Chi
2. Maria Phạm Ngọc Khánh Linh
3. Têrêsa Lê Hoàng Thảo Nguyên
4. Giuse Hoàng Phúc An
Giáo xứ chúc mừng gia đình và hân hoan đón nhận các em vào Gia Đình Hội Thánh, gia đình giáo xứ.

Tải về tất cả hình gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14+