Sáng Chúa Nhật, vào lúc 8h30 ngày 25/09/2022, Cha Sở đã ban bí tích Thánh Tẩy cho các em:
1. Giuse Phạm Nguyễn Kody
2. Clara Phạm Thùy Minh
3. Phaolô Nguyễn Anh Huy
4. Maria Phùng Hy An
5. Vinh Sơn Nguyễn Hoàng Minh
6. Phaolô Võ Trần Đông Quân
7. Clara Bùi Ngọc Phương Anh
8. Giuse Trần Thế Phiệt
Giáo xứ chúc mừng gia đình và hân hoan đón nhận các em vào Gia Đình Hội Thánh, gia đình giáo xứ.

Tải về tất cả hình gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14+