Sáng Chúa Nhật, vào lúc 8h30 ngày 23/10/2022, Cha Sở đã ban bí tích Thánh Tẩy cho các em:
1. Maria Đỗ Hà San
2. Gioan Baotixita Trần Minh Hiếu
Giáo xứ chúc mừng gia đình và hân hoan đón nhận các em vào Gia Đình Hội Thánh, gia đình giáo xứ.

Tải về tất cả hình gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14+