Sáng Chúa Nhật, vào lúc 8h30 ngày 27/11/2022, Cha Sở đã ban bí tích Thánh Tẩy cho các em:
1. Antôn Nguyễn Ngọc An
2. Maria Trần Ngọc Minh Tú
3. Matta Hoàng Bảo My
4. Đaminh Võ Lê Kiên Minh
Giáo xứ chúc mừng gia đình và hân hoan đón nhận các em vào Gia Đình Hội Thánh, gia đình giáo xứ.

Tải về tất cả hình gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14+