Giáo xứ Thiên Thần hân hoan chào mừng Quý Tân Linh Mục:
– Phêrô Nguyễn Phúc Hoàng Dũng, S.J.
– Phêrô Nguyễn Văn Hòe, S.J.
– Giuse Nguyễn Tiến Khải, S.J.
– Đaminh Lê Văn Luận, S.J.
– Giuse-Tuân Vũ Chí Thành, S.J.
– Giuse Lê Đắc Thắng, S.J.
– Cornêliô Đinh Chí Thiện, S.J.

Tải về tất cả hình gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14+