CÁO PHÓ

Giáo xứ Thiên Thần, giáo khu Phaolô xin thông báo :

Ông Vincente Giuse Đỗ Nam Sơn đã được Chúa gọi về lúc 02g00 ngày 02/01/2023.

Chương trình Lễ Tang

– Thứ Hai 02/01/2023 17h00 Nghi Thức Nhập Quan và Phát Tang,

– Thứ Năm 05/01/2023 04g45 Nghi Thức Động Quan, 06g00 Thánh Lễ An Táng cử hành tại GXTT,

Xin quý Cộng đoàn tham dự thánh lễ và hiệp ý cầu nguyện cho Ông Vincente Giuse.

 

0