CÁO PHÓ

Giáo xứ Thiên Thần, giáo khu Kitô Vua xin thông báo :
Cụ Bà Maria Hà Thị Tươi đã được Chúa gọi về lúc 01h39 ngày 19/01/2023.
Chương trình Lễ Tang
– Thứ Năm 19/01/2023 17h00 Nghi Thức Tẩm Liệm và Phát Tang,
– Thứ Sáu 20/01/2023 19h00 Thánh Lễ Tại Gia
Xin quý Cộng đoàn tham dự thánh lễ và hiệp ý cầu nguyện cho Cụ Bà Maria.

0