CÁO PHÓ

Giáo xứ Thiên Thần, giáo khu An-Tôn xin thông báo :
Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Đâu đã được Chúa gọi về lúc 00h05 ngày 16/02/2023.
Chương trình Lễ Tang
– Thứ Bảy 18/02/2023 05h30 Nghi Thức Động Quan, 06h00 Thánh Lễ An Táng.
Xin quý Cộng đoàn tham dự thánh lễ và hiệp ý cầu nguyện cho Cụ Bà Maria.

0