Sáng Chúa Nhật, vào lúc 8h30 ngày 26/02/2023, Cha Sở đã ban bí tích Thánh Tẩy cho các em:
1. Giuse Nguyễn Hoàng Đức Hiếu
2. Phanxicô Xaviê Đào Hữu Lộc
3. Maria Nguyễn Hà My
4. Anna Nguyễn Quỳnh Anh
5. Maria Nguyễn Trần Nhã Đan
6. Giuse Nguyễn Xuân Thiên An
7. Anna Trần Ngọc Vy
8. Arilda Ong Ân Nguyễn
Giáo xứ chúc mừng gia đình và hân hoan đón nhận các em vào Gia Đình Hội Thánh, gia đình giáo xứ.

Tải về tất cả hình gốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14+