Giáo khu Anton xin thông báo:

Cụ Ông Phao lô Nguyễn Lê Chấn được Chúa thương gọi về lúc 9g27p ngày 8/9/2019. Lễ nhập quan cử hành lúc 9g ngày 9/9/19. Lễ an táng tại gia lúc 9g ngày 10/9/2019. Đọc kinh cầu nguyện vào lúc 19g30 các ngày 9,11,12,13. Kính mời quý ông bà, anh chị cầu nguyện và phân ưu cùng tang quyến.

 

1+