Giáo khu Kitô Vua xin thông báo:

Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Hạnh được Chúa thương gọi về lúc 21g53p ngày 26/11/2019. Lễ nhập quan cử hành lúc 10g ngày 27/11/19. Thánh Lễ An Táng cử hành lúc 6h ngày 28/11/2019 tại Thánh Đường Giáo Xứ Thiên Thần. Kính mời quý ông bà, anh chị cầu nguyện và phân ưu cùng tang quyến.

1+