Giáo xứ Thiên Thần xin thông báo :

Bà Anna Phạm Thị Hồng được Chúa thương gọi về lúc 18g40p ngày 11/01/2020. Bà Anna Phạm Thị Hồng là vợ của Ông Phạm Văn Huyền, cựu trưởng Giáo Khu Giuse. Lễ nhập quan đã cử hành lúc 10g ngày 12/01/2020. Thánh Lễ An Táng cử hành lúc 8h ngày thứ ba 14/01/2020 tại Thánh Đường Giáo Xứ Thiên Thần. Kính mời quý ông bà, anh chị cầu nguyện và phân ưu cùng tang quyến.

1+