Giáo xứ Thiên Thần, Giáo Khu Antôn xin thông báo :

Bà Rosa Phạm Thị Ân, sinh ngày 12/02/1932, được Chúa thương gọi về lúc 08:00 ngày 26/01/2020, Mùng Hai Tết, tại tư gia 14A-45 Thảo Điền.

  • 20:00 Chúa Nhật, ngày 26/01/2020 Nghi Thức Tẩn Liệm
  • 15:00 Thứ Ba, ngày 28/01/2020 Thánh Lễ tại gia
  • 08g00 Thứ Tư, ngày 29/01/2020 Lễ An Táng tại Nhà Thờ Thiên Thần

Kính mời quý ông bà, anh chị cầu nguyện và phân ưu cùng tang quyến.

1+