THỨ BA TUẦN I MÙA CHAY

Phúc âm: Mt 6,7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con.”

Suy Niệm

Gia đình Kitô hữu là “nhà của Thiên Chúa”, nên hằng ngày mái ấm gia đình phải là nơi cầu nguyện để chúng ta có dịp trò chuyện với Ngài, cầu nguyện khi ăn cơm chung và trong các buổi kinh sáng tối là dịp tâm tình với Thiên Chúa là Cha, và đón nhận phúc lành của Thiên Chúa. Nhờ đó mà chúng ta không đổ lỗi cho nhau, nhưng biết xin lỗi Chúa và xin lỗi nhau, biết tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho mình. Chính những việc làm như thế sẽ làm cho “Danh Cha được cả sáng, Nước Cha trị đến”.

Cầu Nguyện

Lạy Cha, xin dạy chúng con biết quí trọng những giờ kinh gia đình, xin giúp chúng con ý thức rằng đó là cách thánh hóa gia đình, nơi ở, làm Sáng Danh Cha và xây dựng Nước Trời.

Trích Gia Đình Cầu Nguyện Với Lời Chúa Hằng Ngày

23+