THỨ TƯ TUẦN I MÙA CHAY

Phúc âm: Lc 11,29-32

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này; vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa.”

Suy Niệm

“Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Sám hối và tin luôn đồng hành với nhau. Dân thành Ninivê tin vào dấu lạ tiên tri Giôna và họ ăn năn sám hối, thay đổi cách sống cho phù hợp Thánh Ý Chúa. Nếu chúng ta thật sự tin vào Chúa Giêsu thì cũng phải sám hối, thay đổi đời sống cho đúng với Lời Chúa hơn. Việc sám hối này kéo dài suốt cả cuộc đời người Kitô hữu, nhưng cách riêng, trong Mùa Chay thánh. Mỗi người cần xét mình xem trong cuộc sống của mình, còn có những tội lỗi thiếu sót nào và xin Chúa ban ơn để sửa đổi những sai sót ấy.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, chúng con tin Chúa nhưng đời sống chúng con còn nhiều điều chưa đúng với Tin Mừng của Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con; xin Chúa soi sáng cho các thành viên
trong gia đình chúng con biết cách giúp nhau sửa đổi những thiếu sót đó trong Mùa Chay này.

Trích Gia Đình Cầu Nguyện Với Lời Chúa Hằng Ngày

23+