THỨ BẢY TUẦN I MÙA CHAY

Phúc âm: Mt 5,43-48

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo.”

Suy Niệm

“Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ bách hại các con.” Đây chính là đỉnh cao của lệnh truyền yêu thương. Chúa Giêsu không những dạy chúng ta yêu thương như thế, nhưng chính Người đã làm gương trước. Trong thực tế, thật khó lòng yêu thương những kẻ làm hại mình. Ngay trong gia đình là những người cùng chung máu thịt, vậy mà nhiều khi cũng không tha thứ cho nhau, thì làm sao yêu thương kẻ thù? Dù khó khăn đến mấy, chúng ta cũng phải tập luyện, vì tha thứ và yêu thương là con đường giúp người Kitô hữu hoàn thiện như Cha trên trời.

Cầu Nguyện

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa, Trái Tim yêu thương và tha thứ, bao dung và quảng đại. Xin Chúa giúp chúng con kiên nhẫn thực hành tha thứ và yêu thương trước hết đối với các thành viên trong gia đình chúng con.

Trích Gia Đình Cầu Nguyện Với Lời Chúa Hằng Ngày

23+