CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA CHAY NĂM A

Phúc âm: Mt 17,1-9

Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông; mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môisen và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều; một cho Thầy, một cho Môisen, và một cho Êlia”. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. […]

Suy Niệm

Sự kiện Đức Giêsu biến hình đã mạc khải cho các môn đệ biết Đức Giêsu là ai, qua đó củng cố niềm tin cho các ông, giúp các ông hiểu và đón nhận cuộc tử nạn của Đức Giêsu.

Ngày hôm nay Chúa cũng luôn mời gọi chúng ta nhưng vì quá bận rộn với những công việc trần thế, nên ít khi chúng ta nghe được tiếng Chúa. Qua đau khổ đến vinh quang, chúng ta có dám chấp nhận hy sinh để được hạnh phúc không? Chúng ta có nhìn thấy Đức Giêsu đang hiện diện trong cuộc sống hay không?

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin được hiệp cùng ba môn đệ yêu dấu của Chúa chiêm ngắm Ngài trong ánh sáng thiên đàng để được in dấu thật sâu qua lời Chúa Cha phán: “hãy nghe lời Chúa”. Xin Chúa cho gia đình con và mọi gia đình trên thế giới, trong bất cứ tình huống nào của cuộc sống, luôn vững tin và cậy dựa nào Chúa, Đấng là chủ vũ trụ, Đấng luôn hoạt động để biến đổi thế giới. Amen.

Trích Gia Đình Cầu Nguyện Với Lời Chúa Hằng Ngày

24+