Giáo Xứ Thiên Thần
600 xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Rửa Tội Hình Lưu Niệm

Hình Lưu Niệm