Đơn xin rửa tội trẻ em

Ghi chú: Nộp Đơn xin Rửa tội kèm Sổ gia đình Công Giáo tại Văn phòng Giáo xứ trước ngày rửa tội.
Chọn người đỡ đầu đạo hạnh và đừng quá lớn tuổi, đến khi cháu tới tuổi trưởng thành còn có thể nhận được sự hướng dẫn tinh thần của người đỡ đầu.